Lilla Spännefalla

Legoslakt

Våra priser grundar sig på att vi tar oss mer tid för varje enskilt djur i slaktprocessen från det att djuret levererats till oss.  Dessutom behandlar vi varje slaktkropp individuellt med avseende på köttets utseende, fetthalt samt pH-värde. Vi kan inte, vill inte och behöver inte konkurrera med de stora slakterierna.

Priser för legoslakt

Nöt (from 1/1 2018)

Slaktkostnad*                                                 11 kr / kg
Detaljstyckning inkl malning                           10 kr / kg (uppdelad i max 4 delar, tillägg 2kr/kg vid 8 delar)
Vakuumpakatering**                                        5 kr / kg (uppdelad i max 4 delar, tillägg 2kr/kg vid 8 delar)
Märkning med etikett                                      150 kr / del

Kilopriserna baseras på slaktkroppsvikt.
* min 1800 kr
** Kostnaden för paketering av köttfärs beräknas i tid.

Lamm & får (from 1/1 2018)

Slaktkostnad                                                   430 kr / lamm
Slaktkostnad                                                   480 kr / får / bagge
Finstyckning lamm                                          395 kr / st
Vakuumpaketering                                          200 kr / st
Märkning med etikett                                      125 kr / st
Återtag skinn                                                  125 kr / st inkl saltning samt leverans till Donnia.

* Kostnaden för finstyckning av får/bagge beräknas i tid.
** Återtagsskinn som av någon anledning går sönder under slakt eller ej går att bereda ersätts ej.

Gris (from 1/1 2018)

Slaktkostnad                                                   1250 kr / st
Trikinprov                                                        150 kr / st
Grovstyckning                                                 850 kr / st
Finstyckning                                                    Offereras efter önskemål om styckning!

Observera följande:

Förorenade djur som kräver "sanitetsslakt" (enligt jordbruksverkets hänvisning av gödselförorenade slaktdjur ) tas inte emot! Kostnader uppstådda iom detta beräknas djurägaren.

Vi vill inte slakta dräktiga djur och därför belastas dessa med dräktighetstillägg! Detta gäller ej vid nödslakt.