Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /hsphere/local/home/guenther/lillaspannefalla.se/_php/mysql.php on line 5
Limousin - Lilla Spännefalla
Lilla Spännefalla

Limousin

År 2008 köpte vi våra första renrasiga limousinkor. Det var 7 st kor med kalvar som vi köpte av Nils-Harald Johansson i Varola (Hasselbackens Limousin) när han skulle avveckla. Avelstjuren köpte vi av Ulf Runesson i Töreboda (Uggletorp Limousin). När vi valde ut dessa djur lade vi stor vikt vid att de skulle vara lugna djur, ha bra ben med bra klövar samt att juvren inte skulle vara allt för stora.

Idag har vi 19 st kor som skall kalva.

Våra avelsmål

Väldigt viktigt i vårt avelsarbete är lugna och lätthanterliga djur, dels för att skapa en ökad säkerhet vid hantering med djuren men även för att det är roligare med djur som man kan klappa och umgås med.

Därutöver är lätta kalvningar, kor med bra modersegenskaper, bra mjölkanlag och tillväxt samt djur med funktionell exteriör och bra slaktutbyte avelsmål som värderas väldigt högt. Hjälpmedel för att uppnå detta är BLUP-avelsvärden, vikter och information ur KAP, egna vägningar, eget djuröga samt avelsintresse.

Besättningen består endast av avhornade djur (Full french) då vi än så länge inte tycker att de pollade djuren har haft så bra tillväxt samt exteriör som de franska djuren.

Lite info om Limousin – Den gyllenbruna eliten

Rasen härstammar från det centralfranska höglandet med staden Limoges som centrum
i Limousindistriktet. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång väl musklad
rygg samt en köttfull bakdel.

Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Utvecklingen
har sedan gått mot en utpräglad kött typ och rasen har idag en utomordentlig slaktkroppskvalité
med mycket kött i relation till ben i slaktkroppen. Rasen utmärker sig också med en lägre foder-
förbrukning/kg tillväxt i förhållande till övriga köttraser.

Tillväxt- och storleksmässigt intar Limousin en medelnivå i förhållande till de andra köttraserna.

Limousin är känd för sina lätta kalvningar. Kalvarna är normalt mycket livskraftiga och kommer snabbt
igång med att dia. Utmärkande är också god klöv- och benkvalité vilket gör rasen mycket hållbar.

Är ni intresserade av rasen limousin, tveka inte att ringa, besökare är alltid välkomna!